Telemedycyna Moneo

Współczesna cywilizacja jest wyzwaniem dla nowoczesnej medycyny. Wraz ze wzrostem liczby ludzi, rozwojem opieki zdrowotnej, postępem technologicznym i wydłużaniem się czasu życia człowieka istnieje konieczność zmiany organizacji klasycznej medycyny opartej na systemie zapisów i kolejek przed gabinetem lekarza na telemedycynę, docierającą do każdego w każdym miejscu i momencie. Telemedycyna umożliwia wzajemną interakcję lekarz pacjent oraz używanie przez pacjenta interaktywnych modułów cyfrowych o tematyce medycznej. Już obecnie smartfon wyposażony w aplikację telemedyczną staje się biomedycznym robotem, troszczącym się o człowieka, kontrolującym jego stan zdrowia, odpowiadającym na pytania i stymulującą zachowania prozdrowotne.

Korzystając z grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zbudowaliśmy i rozwijamy platformę telemedyczną, którą wykorzystujemy do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjenta.

Platforma obejmuje wiele modułów o różnych funkcjonalnościach:

 • - moduł biblioteka,
 • - moduł badania skalami klinicznymi,
 • - moduł compliance,
 • - moduł wideotreningu,
 • - moduł powiadomień,
 • - moduł kalendarza dostępności,
 • - moduł rejestracji nowego pacjenta,
 • - moduł kartoteki elektronicznej,
 • - moduł przepisywania recepty,
 • zwolnienia i skierowania,
 • - moduł notatek,
 • - moduł tygodniowego harmonogramu wizyt,
 • - moduł planu terapii,
 • - moduł historii zdarzeń,
 • - moduł fotoskanów wyników laboratoryjnych i wyników padań pracownianych.

Aplikacja Pacjent pobierana bezpośrednio na telefon dysponuje prostym i czytelnym interfejsem. Umożliwia ona prowadzenie wideo rozmowy z lekarzem, sprawdzenie planu terapii, zarejestrowanie się do przychodni/gabinetu, przypominanie o zażyciu leków i potwierdzenia zażycia leków, zapoznawanie się z biblioteką tematów edukacyjnych w postaci wysyłanych przez lekarza wideo- i audiobooków oraz przesyłanie fotoskanów wyników badań i konsultacji, uzyskiwanych od lekarza, laboratorium bądź pracowni. Dzięki użyciu platform telemedycznych pacjent pozostaje w bliższej relacji z lekarzem, może kontaktować się z nim w każdej chwili. Kontakt przebiega w postaci wideo rozmowy, zarówno pacjent widzi lekarza jak i lekarz widzi pacjenta. Uczestnicy rozmowy mogą obserwować swoją mimikę, rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym. Możliwe jest pokazanie przez pacjenta poprzez transmisję wideo miejsca, które budzi niepokój (np. obrzęk, gojąca się rana bądź zmiana skórna). Możliwe jest również wykonanie zdalnego treningu, kiedy pacjent fiksuje telefon a następnie pod kontrolą lekarza wykonuje zalecaną czynność. Jeżeli lekarz nie może odebrać połączenia wideo w aplikacji po stronie lekarza pojawia się powiadomienie o próbie nawiązania kontaktu przez lekarza, na które lekarz reaguje kontaktując się z pacjentem w pierwszej wolnej chwili. Pacjent może korzystać z szerokiego zakresu tematów edukacyjnych, które może albo odsłuchać (audiobook) albo zobaczyć w formie nagrania wideo (wideobook). Lekarz może przeprowadzić badanie skalą kliniczną, wykorzystując kontakt wideo z pacjentem w czasie rzeczywistym. Pacjent godzinę przed zaplanowaną porą zażycia leku otrzymuje komunikat powiadamiający go, który potwierdza na ekranie dotykowym. Z kolei o godzinie zaplanowanego zażycia leku pacjent otrzymuje pytanie, czy zażył już lek, na które odpowiada zaznaczając odpowiedź na ekranie dotykowym. Pacjent rejestruje się na wizytę do lekarza, używając modułu rejestracji. Lekarz rejestruje przy pomocy platformy telemedycznej pacjenta w swojej bazie pacjentów, prowadzi elektronicznie jego kartotekę. Każdorazowo, kiedy lekarz wprowadzi plan terapii lekowej albo dokona jego zmiany po wideorozmowie z pacjentem plan terapii pojawia się w aktualnej wersji w smartfonie pacjenta. Lekarz przy użyciu platformy może przeglądać historię wszystkich procedur, wykonywanych przez siebie i pacjenta z użyciem modułów platformy, szczególnie ważne są dane dotyczące współpracy w leczeniu, które w graficzny sposób przedstawiają procent potwierdzonych zażyć leków w czasie ostatniego tygodnia, miesiąca oraz w skali całego okresu leczenia.

Podsumowując, korzystanie z platform telemedycznych może w radykalny sposób poprawić dostępność opieki lekarskiej dla pacjentów bez konieczności przemieszczania się do poradni czy szpitala, korzystanie z różnorodności modułów platformy może przyczynić się do poprawy zdrowia i codziennego funkcjonowania pacjentów a wprowadzenie kompleksowych usług telemedycznych poprawi jakość tej opieki i przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego w Polsce