Doradztwo w zakresie Sales Force Sizing

Na podstawie portfolio produktowego oraz oczekiwań klienta dotyczących zakładanego poziomu kosztów wykonujemy Sales Force Optymalization Process przy wykorzystaniu Sales Force Optymalization - System, którego celem jest przedstawienie pełnej rekomendacji w zakresie:

  • liczebności zespołów sprzedażowych
  • wielkości oraz specjalizacji grup docelowych klientów tzw. targeting process
  • subtargetingu rekomendującego odpowiedni procentowy podział klientów według kategorii ważności
  • pokrycia i częstotliwśoci wizyt w odpowiednim segmencie klientów na poziomie narodowym oraz struktury listy targetowej pojedynczego przedstawiciela (taką rekomendację na życzenie klienta przeprowadzamy do poziomu województwa)
  • struktury produktowej zespołów sprzedażowych
  • cykli promocyjnych biorących pod uwagę potrzebę dotarcia do określonej liczby klientów w wyznaczonym czasie.

SFO-System jest autorskim narzędziem stworzonym przez Moneo Pharma Group czerpiącym wzorce z wieloletnich doświadczeń naszych współpracowników.

SFO-System to wielopłaszczyznowa analiza danych liczbowych między innymi tj.: zakładane koszty klienta, mix promocyjny, siła nabywcza, potencjał rynku według danych IMS, dane Medical Index, dane liczebności klientów z odpowiednią specjalizacją na poziomie mikro oraz makro.

Na życzenie klienta uczestniczymy także w procesie budowy lub przebudowy struktury geograficznej terytoriów przedstawicielskich do poziomu 1162 cegieł IMS.

Nasze rozwiązania proponujemy klientom którzy pragną osiągać swoje cele inwestując minimum środków a maksimum wiedzy.