Prowadzenie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny i farmacji.

Moneo Pharma Group specjalizuje się w realizacji programów badawczych polegających na ocenie skuteczności i tolerancji na stosowanie określonych substancji czynnych w badaniach epidemiologicznych.
Merytoryczna treść programu opracowywana jest przez uznanych naukowców reprezentujących obszar terapeutyczny, którego dotyczy program. Wyniki programu ujmowane są w formie raportu, który jest podstawą do sporządzenia publikacji w indeksowanym czasopiśmie medycznym.

Schematy programów badawczych każdorazowo poddawane są opinii renomowanej kancelarii prawniczej, potwierdzającej ich zgodność z przepisami prawa farmaceutycznego i innych ustaw oraz gwarantującej bezpieczeństwo prawne programu.

Prowadzimy także programy edukacyjne i badawczo – edukacyjne (również w segmencie aptecznym). Celem programu jest poszerzenie wiedzy beneficjenta programu w zakresie ryzyka określonego rodzaju schorzenia oraz uzyskanie informacji na temat jego poziomu wiedzy w tym zakresie.

Dla pracowników sektora medycznego