Wyniki prowadzonych programów badawczych

Wyniki zebrane w trakcie prowadzonych przez Moneo Pharma Group Sp. z o.o. badań służą do przygotowania publikacji naukowych, które ukazują się w indeksowanych czasopismach naukowych oraz są prezentowane podczas konferencji, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.

 • Bieliński M., Szwed K., Borkowska A. Demographic factors and neuropsychological tests solutions in schizophrenia subjects. Eur. Psychiatry 2010 Vol. 25 suppl. 1 P03-31; 18th European Congress of Psychiatry. Munich, Germany, 27 II-2 III 2010
 • Borkowska A., Bieliński M., Buciński A., Kacprzyk P., Dróżdż W. Psychopathological symptoms and neurocognitive test performance in Polish 1200 schizophrenic patients treated with olanzapine (Olzapin). - Biol. Psychiatry 2010 Vol. 67 nr 9S suppl. s. 80S; Sixty-Fifth Annual Scientific Convention and Meeting. New Orleans, USA, 20-22 V 2010
 • Borkowska A., Bieliński M., Dróżdż W. Cognitive functions and PANSS scores in a cohort of patients with schizophrenia treated with olanzapine. 22nd ECNP Congress. Istanbul, Turkey, 12-16 IX 2009
 • Borkowska A., Bieliński M., Dróżdż W. The association between psychopathological symptoms using PANSS scale and neurocognitive domains in 1200 schizophrenic patients treated with olanzapine. Psychiat. Danubin. 2009 Vol. 21 suppl. 2 s. S171-S172; On the 800th Anniversary of the University of Cambridge". Cambridge/Luton International Conference on Mental Health. Cambridge, UK, 19-21 XI 2009. Proceedings.
 • Krysta K., Borkowska A., Bieliński M. Importance of demographic factors and neuropsychological functioning in schizophrenic patients treated with olanzapine. Eur. Neuropsychopharmacol. 2010 Vol. 20 suppl. 3 s. S438; 23rd ECNP Congress. Amsterdam, The Netherlands, 28 VIII-1 IX 2010
 • Krzystanek M., Krupka-Matuszczyk I. 10 months follow-up of schizophrenia patients treated with olanzapine. 24th ECNP Congress. Paris, France, 3-7 September 2011
 • Krzystanek M., Krupka-Matuszczyk I. An open, large, 6-month naturalistic study of outcome in schizophrenic outpatients, treated with olanzapine. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2011; Published online in Wiley Online Library (www.wileyonlinelibrary.com); DOI 10.1002/hup.117
 • Krzystanek M., Krupka-Matuszczyk I. Pięciomiesięczna obserwacja skuteczności olanzapiny w leczeniu schizofrenii. Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny 2011; vol. 3 (nr 3): 93-98
 • Papierska L., Rabijewski M. Bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy – zalecenia a rzeczywistość. Forum Medycyny Rodzinnej. 2010; tom 4; 6: 423-430
 • Ząbkowski T. Finasterid in der Behandlung der benignen Prostatahyperplasie. Der Urologe. 2012; vol. 50 (nr 7): 982-986
 • Ocena stadium zaawansowania wyniszczenia nowotworowego w momencie rozpoznania oraz jakościowa i ilościowa analiza zastosowanego leczenia wyniszczenia u chorych leczonych onkologicznie Raport podsumowujący