Archiwalne zapytania ofertowe

Informujemy, że postepowanie dotyczące wyboru dostawcy dla projektu pt. „Opracowanie platformy medycznej - innowacyjna terapia schorzeń psychiatrycznych” w zakresie:

  • Zakupu wideo komunikatorów zostało zakończone we wrześniu 2013 roku.
  • Wyboru dostawcy sprzętu komputerowego zostało zakończone w lipcu 2013r.
  • Wyboru dostawcy przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych zostało zakończone w marcu 2013r.
  • Wyboru koordynatora projektu zostało zakończone w grudniu 2012 roku.
  • Wyboru pracownika nauko – technicznego zostało zakończone w grudniu 2012 roku.