Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu
w celu wyświetlenia treści:


Program edukacyjny z zakresu terapii chorób psychiatrycznych

Cel

Edukacja pacjentów psychiatrycznych z zakresu profilaktyki i compliance

  1. Podniesienie świadomości pacjentów na temat przyczyn występowania chorób psychiatrycznych
  2. Podniesienie świadomości pacjentów na temat stosowanych obecnie metod leczenia
  3. Zachęcenie pacjentów do stosowania różnych metod wsparcia terapii
  4. Uświadomienie pacjentom roli compliance w terapii chorób przewlekłych

Kryteria włączenia Edukatorów

  • ważne prawo wykonywania zawodu
  • terytorium prowadzenia praktyki lekarskiej: cała Polska
  • Psychiatra (lub lekarz w trakcie specjalizacji)
  • Kontakt z odpowiednią grupą pacjentów (110 pacjentów psychiatrycznych)

Czas trwania rekrutacji

16.12.2016-21.01.2017

Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania rekrutacji w przypadku uzyskania odpowiedniej ilości zgłoszeń